× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

Szpital Wojewódzki w Opolu

Pododdział Chorób Układu Krążenia - Szpital

Informacje o komórce

Szpital wielospecjalistyczny

Oddział kardiologiczny

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Leczenie stacjonarne
  • USG
  • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Zakres świadczonych usług:

  • Choroby wewnętrzne
  • Kardiologia


Adres

77-4433100
Katowicka 64
45-372 Opole

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1