× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

Szpital Wojewódzki w Opolu

Pododdział Gastroenterologii - Szpital

Informacje o komórce

Szpital wielospecjalistyczny

Oddział gastroenterologiczny

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Leczenie stacjonarne
  • USG
  • Endoskopia
  • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Zakres świadczonych usług:

  • Choroby wewnętrzne
  • Gastroenterologia


Adres

77-4433100
Katowicka 64
45-061 Opole

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1