× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

Szpital Wojewódzki w Opolu

Blok Operacyjny - Dział Zabiegowy

Informacje o komórce

Szpital wielospecjalistyczny

Blok operacyjny

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Leczenie stacjonarne
  • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Zakres świadczonych usług:

  • Zdrowie publiczne


Adres

77-4433305
Katowicka 64
45-060 Opole

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1